Server Dedicat Ultrarapid

2 x Intel Quad Core Processor    
LA  65 € / luna*
*Pretul nu contine TVA.

Pe fondul cresterii exponentiale a nevoii de interconectare, pentru a ramane un mediu de acces si transport date fiabil, tehnologia Wi-Fi a fost nevoita sa evolueze si sa tina pasul cu noile cerinte de stabilitate si viteza de transfer. Astazi, prin echipamentele radio foarte performante beneficiare ale progreselor majore din radiofrecventa, aceasta tehnologie a devenit suficient de matura incat sa poata oferi o alternativa eficienta la solutiile cablate.

Cu o posibilitate de instalare rapida si cu raza de acoperire mare, topologiile de retea Wi-Fi pot constitui solutii extrem de flexibile si performante pentru toata gama de aplicatii care necesita o platforma de transport date.

Solutiile pot acoperi intr-un raport pret/calitate excelent, de la cerintele cele mai simple, gen conexiuni punct la punct cu transfer de pana la 100Mbits intre doua imobile pe distanta de 1-2Km, pana la legaturi complexe si redundante de tip mesh de pana la 1Gbit rata de transfer, pe distante de pana la 15km.

Cateva preturi orientative pentru solutii punct-la-punct simple de conectare (preturile includ doar contravaloarea antenelor):

 • 1-2Km, pereche antene sectoriale 2,4/5ghz, pana la 100Mbit ∼ 180€ fara TVA
 • 3-10Km, pereche antene directionale 5Ghz, pana la 100Mbit ∼ 220€ fara TVA
 • 10-15Km, pereche antene directionale 5Ghz, pana la 100Mbit ∼ 250€ fara TVA
 • +15Km, 2 x ansamblu access point-antena dish 5Ghz, pana la 100Mbit ∼ 550€ fara TVA

Tipuri de retea WIFI

Reteaua WiFi punct la punct reprezinta cea mai simpla modalitate de a interconecta doua locatii.

Reteaua WiFi punct la multipunct permite crearea unei structuri complexe de tip backbone, din ale carei puncte principale se pot crea conexiuni multipunct catre clienti.

Echipamentele opereaza in frecventa libera de 5,8Ghz, conform specificatiilor standardelor IEEE 802.11 a/n, ETSI EN 301 893 V1.7.0 (2012-01) - sectiunea 4.4.2.1, Decizia CE 676/2002/EC, completata de Decizia CE 2005/513/EC si de 2005/513/EC - bazate pe standardul ETSI.

Cateva aplicatii practice carora le poate deveni suport o platforma de transport date Wi-Fi:

 • Interconectare in banda larga ale cladirilor institutiilor. Practic, sediile institutiilor pot fi interconectate punct la punct, formand astfel o retea LAN de mari dimensiuni. Furnizarea de internet se va putea face dintr-un singur punct al retelei, reducand astfel si costurile cu abonamentele la internet din fiecare sediu in parte. Totodata, aceasta retea poate fi utilizata pentru folosirea unor solutii software de sisteme integrate ERP, integrare Active Directory, file sharing, iar pentru comunicatii centralizate se pot integra cu usurinta solutii VoIP.
 • Sisteme de supraveghere stradale. Reteaua Wi-Fi metropolitana poate fi o platforma de comunicatii pentru sistemele video stradale (intersectii, parcuri etc). Lipsa cablurilor poate constitui un avantaj major in estetica urbana.
 • Sisteme de comunicatii IP conexe. Orice aplicatie care foloseste ca mod de lucru adresarea IP: sisteme de semaforizare moderne, sisteme panouri afisaj mesaje de interes public, iluminat public automatizat etc.

Primaria, ca principala entitate administrativa din mediul rural, poate beneficia de o platforma wireless de mare viteza care sa interconecteze sediile institutiilor aflate in subordine, cu urmatoarele avantaje:

 • Reducerea cheltuielilor cu legatura la internet. Este suficienta o singura legatura la internet (fata de mai multe abonamente in fiecare locatie), care sa fie distribuita prin intermediul platformei wireless fiecarei institutii in parte.
 • Toate institutiile din subordine pot lucra direct pe serverul/serverele primariei in interiorul unui LAN extins, la nivel de filesharing, oferind astfel posibilitatea centralizarii datelor in timp real.
 • Posibilitatea de a folosi sisteme integrate de tip ERP pentru gestionarea activitatii administrative (foarte utila in contextul regionalizarii).
 • Permite cu usurinta implemetarea solutiilor de supraveghere video stradala pe distante mari.

La nivel metropolitan se pot crea platforme WiFi complexe si redundante, care sa asigure o gama foarte larga a serviciilor de transport date:

 • Interconectarea sediilor/punctelor de lucru la viteza mare de transfer 100/150/300/1000Mbps.
 • Interconectare si gestionare centralizata a sistemelor de supraveghere stradala/activitate.
 • Interconectare si acces internet in regim hotspot in diferite puncte de interes (institutii, parcuri etc).
 • Interconectare si control aplicatii semaforizare intersectii.
 • Platforma pentru aplicatii de telefonie digitala tip VoIP.
 • Platforma pentru orice aplicatie/program/automatizare care suporta protocoale de acces la retea Ethernet.

Avantaje:

 • Costuri reduse de instalare a solutiei in raport cu variantele cablate.
 • Timp redus de instalare fata de variantele cablate.
 • Beneficiind de siguranta conexiunilor wireless se creaza retele LAN extinse intre sediile din subordine/puncte de lucru, pe baza carora se pot folosi in conditii optime sisteme integrate de tip ERP, acces la resuse de tip filesharing etc.
 • Grad mare de scalabilitate.

Scalabilitatea sistemelor WiFi rurale si metropolitane, permite crearea retelelor regionale. Acestea au in plus conexiuni punct la punct cu echipamente radio pentru distante mari. Cresterea performatelor si stabilitatii conexiunilor de distanta mare ofera o alternativa viabila pentru retele cablate.

Procedura privind măsurarea parametrilor de calitate administrativi pentru furnizarea serviciului de acces la internet:

  Parametrii din prezenta procedură sunt aplicabili ofertelor comerciale de servicii de acces la internet destinate clienților S.C. SECURITY P.E.C. S.R.L., cu excepția ofertelor individuale stabilite între clienți și S.C. SECURITY P.E.C. S.R.L în cadrul negocierilor directe.

  Indicatorii de calitate care sunt măsurați prin intermediul parametrilor mai sus menționați sunt: Termenul necesar pentru furnizarea serviciului de acces la internet - reprezintă intervalul de timp, calculat în zile calendaristice, cuprins între momentul primirii de către S.C. SECURITY P.E.C. S.R.L a unei cereri valide de furnizare sau, după caz, activare a serviciului de acces la internet și momentul în care serviciul este funcțional și devine disponibil pentru clientul care a formulat cererea.

  Prin cerere validă care marchează momentul de la care începe să curgă termenul necesar pentru furnizarea serviciului se înțelege contractul de furnizare servicii de acces internet semnat în mod valabil de către client și S.C. SECURITY P.E.C. S.R.L.

  Cererile de furnizare a serviciului de acces la internet în punctele de prezență S.C. SECURITY P.E.C. S.R.L se fac de Luni până Vineri în intervalul orar 9-15 la sediul situat în Galati, Calea Prutului, nr. 12, birou 1.

  Termenul de remediere a deranjamentelor - reprezintă intervalul de timp, calculat în ore, cuprins între momentul recepționării de către S.C. SECURITY P.E.C. S.R.L a unei reclamații privind un deranjament validat și momentul în care elementul serviciului sau serviciul de acces la internet reclamat a fost readus în parametrii normali de funcționare.

  O reclamație privind un deranjament validat constă în raportarea întreruperii sau degradării serviciului, acceptată ca fiind justificată de către S.C. SECURITY P.E.C. S.R.L și atribuită rețelei prin intermediul căreia se furnizează serviciul de acces la internet, necesitând efectuarea de reparații. În cazul serviciului de acces internet furnizat fără garantarea parametrilor tehnici de calitate, o reclamație privind un deranjament constă doar în întreruperea furnizării serviciului. Durata de remediere a deranjamentelor se măsoară în ore. Nu vor fi incluse cazurile referitoare la deranjamentele pentru a căror remediere este necesara intervenția în alte rețele de comunicații electronice, interconectate cu rețeaua S.C. SECURITY P.E.C. S.R.L, cu privire la care S.C. SECURITY P.E.C. S.R.L nu poate primi informații privind remedierea problemei apărute. Nu vor fi incluse în statistică cazurile în care se primesc reclamații pentru deranjamente care au fost deja remediate și nici deranjamentele reclamate datorate echipamentelor aflate în proprietatea utilizatorilor finali.

  Frecvența reclamațiilor utilizatorilor finali - reprezintă numărul de reclamații înregistrate per utilizator final în perioada de raportare.

  Sunt incluse toate reclamațiile primite în perioada de raportare, indiferent de validitate, subiect sau orice alt element invocat în reclamație. În cazul în care același utilizator final transmite către S.C. SECURITY P.E.C. S.R.L mai multe reclamații cu același subiect, fiecare caz se contorizează și se număra separat. Daca utilizatorul final retransmite o reclamație înainte ca cea inițiala sa se fi soluționat, aceasta nu se contorizează separat, ci este tratata împreuna cu reclamația nesoluționată.

  Reclamațiile pot fi înaintate de către utilizatorii finali prin următoarele modalități:

 • Telefonic: serviciu disponibil în intervalul orar Luni – Vineri între orele 08-16 la numărul de telefon 0756 019 688, Sâmbătă – Duminică între orele 09-12 prin apelarea numărului de telefon 0236-448555.
 • Acces direct: la sediul situat în Galați, Str. Calea Prutului, nr. 12, birou 1, în intervalul orar Luni – Vineri între orele 08-16.
 • E-mail: la adresa e-mail tehnic@securitypec.ro disponibil 7/7 zile, 24/24 ore.

  Frecvența reclamațiilor referitoare la deranjamente – reprezintă numărul de reclamații cauzate de întreruperea sau degradarea serviciului, înregistrate per utilizator final în perioada de raportare.

  Sunt incluse toate reclamațiile referitoare la deranjamente validate, primite în perioada de raportare.

  O reclamație referitoare la un deranjament validat constă într-o reclamație cauzată de întreruperea sau degradarea serviciului, acceptată ca fiind justificată de către S.C. SECURITY P.E.C. S.R.L și atribuită rețelei prin intermediul căreia se furnizează serviciul de acces la internet, necesitând efectuarea unei reparații.

  In cazul în care același utilizator final înaintează către S.C. SECURITY P.E.C. S.R.L mai multe reclamații cu același subiect, fiecare caz se contorizează și se număra separat. Dacă o reclamație este retrimisă înainte ca cea inițială să se fi soluționat, aceasta nu se contorizează separat, ci este tratată împreună cu reclamația nesoluționată.

  Frecventa reclamațiilor privind corectitudinea facturării - reprezintă raportul dintre numărul reclamațiilor cu privire la corectitudinea facturii și numărul total al facturilor emise în perioada de facturare.

  O reclamație privind corectitudinea facturării reprezintă expresia dezacordului abonatului în ceea ce privește obligația de plata raportata la serviciile de acces la internet efectiv furnizate, comunicata verbal, în scris sau în orice altă forma acceptata și comunicată de furnizor.

  Dezacordul exprimat de abonat poate privi, de exemplu, perioada de tarifare, tariful perceput pentru conectare/instalare, gratuitățile/reducerile tarifare de care abonatul a beneficiat, suma totala tarifată, ori alte asemenea elemente ce determină prelungirea termenului de plata scadent. O reclamație privind corectitudinea facturării nu trebuie confundata cu o explicație ceruta în legătura cu factura (o cerere de informație) sau cu raportarea unui deranjament.

  Datele se centralizează pe parcursul perioadei de raportare prin contorizarea numărului de reclamații cu privire la corectitudinea facturării primite de la abonați.

  Statistica include toate reclamațiile legate de facturare primite în perioada de raportare, indiferent de validitatea acestora, data furnizării serviciului de acces la internet sau orice alte elemente invocate în reclamație.

  Termenul de soluționare a reclamațiilor primite de la utilizatorii finali - reprezintă intervalul de timp, calculat în ore, cuprins între momentul primirii de către un furnizor a unei reclamații valide și momentul în care aceasta a fost soluționată.

  Durata de soluționare a reclamațiilor se calculează în ore. Statistica include toate reclamațiile valide primite în perioada de facturare.

  In cazul în care același utilizator final transmite furnizorului mai multe reclamații cu același subiect, fiecare caz se contorizează și se număra separat. Daca utilizatorul final retransmite o reclamație înainte ca cea inițială să se fi soluționat, aceasta nu se contorizează separat, ci este tratată împreuna cu reclamația nesoluționată. La determinarea termenului de soluționare a reclamațiilor S.C. SECURITY P.E.C. S.R.L va elimina perioada întârzierilor în soluționare datorate utilizatorului final.

  Daca termenul de soluționare a unei reclamații este amânat deoarece este necesara colaborarea cu utilizatorul final iar aceasta nu poate fi obținuta intr-un timp rezonabil, respectiva reclamație va fi exclusa din statistici.

  Termene de publicare si păstrare pe paginile web – Termenele de publicare pe pagina de internet S.C. SECURITY P.E.C. S.R.L ale indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet vor fi următoarele:

  - până la data de 25 aprilie, pentru perioada de raportare cuprinsă intre 1 ianuarie si 31 martie;

  - pană la data de 25 iulie, pentru perioada de raportare cuprinsă intre 1 aprilie si 30 iunie;

  - până la data de 25 octombrie, pentru perioada de raportare cuprinsă intre 1 iulie si 30 septembrie;

  - până la data de 25 ianuarie, pentru perioada de raportare cuprinsă intre 1 octombrie si 31 decembrie.

  - termenul minim de păstrare pe site-urile proprii ale acestor informații va fi de un an calendaristic.

  Mai multe detalii puteti afla apasand butonul de download de mai jos.

 • Indicatori de calitate administrativi trim I 2015
 • Indicatori de calitate administrativi trim II 2015
 • Indicatori de calitate administrativi trim III 2015
 • Indicatori de calitate administrativi trim IV 2015
 • Procedura masurare indicatori de calitate administrativi 2015

PROCEDURA PRIVIND SOLUTIONAREA RECLAMATIILOR UTILIZATORILOR FINALI:

  Prezenta procedura reglementeaza procesul de solutionare a sesizarilor primite de la utilizatorii finali, clienti persoane fizice sau juridice ai S.C. SECURITY P.E.C. S.R.L, care beneficiaza de servicii de telecomunicatii prin contract.

  Sesizarea este o solicitare a utilizatorilor finali de rezolvare a unor situatii considerate de catre acestia drept abateri de la conditiile legale sau contractuale de furnizare a serviciilor, la care este asteptat un raspuns sau o rezolutie.

  Clientii care beneficiaza de servicii de telecomunicatii furnizate de S.C. SECURITY P.E.C. S.R.L pot adresa sesizarile:

 • Telefonic, la numărul de interventii 0756 019 688, program Luni-Vineri 08:00-16:00 și la numărul de telefon 0236 448 555, program Sâmbătă-Duminică 09:00-12:00;
 • Prin e-mail, la adresa tehnic@securitypec.ro;
 • La sediul firmei din Galați, str. Calea Prutului, nr. 12, birou 1;
 • Prin poștă la adresa Galați, str. Calea Prutului, nr. 12, birou 1;

  Este necesar ca sesizarea sa cuprinda datele de identificare ale clientului care reclama, cat si datele sale de contact (adresa si numar telefon) la care doreste sa primeasca raspunsul.

  O sesizare poate fi depusa in termen de 30 zile calendaristice de la data producerii evenimentului constatat, exceptand cazurile in care este prevazut altfel in contract pentru situatii specifice.

  Se considera întrerupere a furnizării serviciilor orice întrerupere neanunţată a acestora cu o durată mai mare de 30 minute. Durata întreruperii se contorizează din momentul anunţării de către Client (moment în care SECURITY P.E.C va acorda sesizării un număr de înregistrare, înregistrând şi ora exactă a primirii acesteia), până la momentul rezolvării ei de către tehnicienii SECURITY P.E.C.

  Dupa preluarea sesizarii de catre un reprezentant SECURITY P.E.C., clientul este contactat telefonic, pentru eventuale detalii suplimentare.

  Tehnicienii SECURITY P.E.C se vor deplasa la sediul / locaţia Clientului în maxim 24 de ore dacă solicitarea a sosit intr-o zi lucrătoare.

  In cazul in care verificarile impun prelungirea termenului de raspuns, clientul este contactat telefonic pentru a i se preciza stadiul de solutionare precum si noul termen de raspuns.

  In cazul nerespectării termenului de soluționare a reclamației, SECURITY P.E.C. acordă reduceri ale abonamentului lunar proporționale cu perioadele de nefuncționare.

  Orice neintelegere privind sesizarea clientului va fi rezolvata amiabil. Daca o astfel de rezolvare nu este posibila, clientul poate adresa o plangere catre ANPC (detalii de contact se gasesc pe site-ul www.anpc.gov.ro ) sau poate formula o actiune in fata instantelor judecatoresti competente.

  Clientul se poate adresa ANCOM în vederea soluţionării litigiilor ocazionate de aplicarea OUG 111/2011 şi în legătură cu clauzele privind exercitarea drepturilor conferite de aceasta şi prevăzute în Contract, ori în legătură cu executarea acestor clauze şi care nu au fost rezolvate pe cale amiabilă cu SECURITY P.E.C . Litigiul va fi înaintat către ANCOM, la sediul autorităţii din: Str. Delea Nouă, nr. 2 Sector 3, Cod 030925, Bucureşti, România. Telefon Registratură ANCOM: 0372.845.454, 0372.845.472.

  Procedura o puteti descarca apasand butonul de download de mai jos :

  Download

Cerinte:

 • Conectare sediu A cu sediu B
 • Creare retea locala (LAN)
 • Acces permanent la internet in sediul B (sediul A detine conexiune la internet)
 • Acces din internet la sistemul de supraveghere video aflat in sediul B
 • Acces internet permannent pe bac 1 si bac 2
 • Acces din internet la sistemele de supraveghere video aflate pe cele doua bacuri

Realizare:

 • Instalare sistem cu antena sectoriala pe sediul A
 • Instalare sistem cu antena sectoriala pe sediul B
 • Instalare sistem cu antena omni pe bac 1
 • Instalare sistem cu antena omni pe bac 2
 • Configurare conexiuni punct la multipunct din sediul A catre sediul B, bac 1 si bac 2
 • Configurare retea locala intre sediu A, sediu B, bac 1 si bac 2
 • Conectare la reteaua locala si configurare a DVR-urilor din sediu B, bac 1, bac 2
 • Configurare calculatoare din sediu B, bac 1, bac 2 pentru acces la internet

Avantaje:

 • Reducere cheltuieli cu accesul la internet in sediul B
 • Acces rapid si direct la internet si la datele partajate in sediul A, din sediul B, bac 1 si bac 2
 • Acces in miscare de pe bac 1 si bac 2 la internet si resursele aflate in sediul A